Privacyverklaring

Strijker Groep en haar gelieerde bedrijven verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het vastgestelde privacybeleid. Strijker Groep wil graag dat betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig en veilig met hun gegevens wordt omgegaan. Met dit statement worden betrokkenen nader geïnformeerd.

Strijker Groep, gevestigd aan het adres Industrieweg 43 te Hoogeveen en aan haar gelieerde dochtermaatschappijen Metselbedrijf Strijker, Gevelverduurzaming Strijker en Strijker Metselwerken V.O.F. (gezamenlijk te noemen: “Strijker Groep”) verwerken persoonsgegevens van opdrachtgevers, inleenkrachten en werknemers in overeenstemming met het daartoe vastgestelde privacybeleid. Strijker Groep wil graag dat betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig en veilig met hun gegevens wordt omgegaan. Met dit statement worden betrokkenen nader geïnformeerd.

1. Welke gegevens verzamelt Strijker Groep en waarom?

Strijker Groep verwerkt in beginsel alleen gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het leveren van haar diensten. Het gaat daarbij om verschillende betrokkenen en diensten:

 • Als Strijker Groep optreedt als (onder)aannemer, heeft zij te maken met diverse wettelijke verplichtingen ten aanzien van onderaannemers, hun werknemers en inleenkrachten. Het gaat daarbij onder meer om veiligheid op de bouwplaats en sociale wetgeving. Van betrokkenen op de bouwplaats worden NAW-gegevens, de geboortedatum, BSN-nummers, identificatiedocumentnummers en een noodtelefoonnummer vastgelegd. Van inleenkrachten van buiten de EER wordt tevens een kopie legitimatiebewijs geregistreerd. Registratie vindt plaats in de eigen systemen met in achtneming met de wettelijke bewaartermijnen.
 • Van zakelijke contactpersonen wordt geregistreerd wat zij zelf aanleveren. De gegevens worden met een oog op de zakelijke relatie en het commercieel belang voor onbepaalde duur bewaard.
 • Strijker Groep verzamelt gegevens van haar eigen werknemers. Hoe hiermee wordt omgegaan, is vastgelegd in het interne privacystatement.
 • Naast bovenstaande persoonsgegevens verzamelt Strijker Groep ook persoonsgegevens die verband houden met bezoeken aan onze website, zoals lees-, verkeers- en locatiegegevens (cookies) en het invullen van de contactformulieren. Deze informatie wordt gebruikt om gerichte informatie te kunnen bieden of diensten te leveren. Bij formulieren vraagt Strijker Groep in beginsel alleen wat minimaal nodig is.

2. Wat doen we met de verzamelde gegevens?

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het oog op de bovenstaande doelen en werkzaamheden. Strijker Groep doet alleen iets met uw gegevens als daarvoor een wettelijke grondslag is. Het gaat daarbij om:

 • De uitvoering van een overeenkomst, zoals een koopovereenkomst of onderhoudsovereenkomst.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichten, zoals sociale wetgeving.
 • Omdat er een gerechtvaardigd belang is, zoals het bijhouden van onze zakelijke contactpersonen (geen huurders).
 • Handelingen waarvoor u toestemming heeft gegeven, zoals het informeren over een project of het ontvangen van een nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u overigens op ieder moment intrekken.

Strijker Groep gebruikt uw gegevens niet voor enige vorm van profilering. Er vindt dus geen geautomatiseerde besluitvorming plaats die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking. Strijker Groep beperkt de toegang tot uw gegevens, heeft intern organisatorische en beveiligingsmaatregelen getroffen en slaat de gegevens op in een private cloud in een gecertificeerd datacenter binnen de EER, dat voldoende veiligheidswaarborgen biedt. In enkele gevallen kunnen persoonsgegevens in een door Strijker Groep goedgekeurde gedeelde cloudomgeving worden opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen en overige adviestermijnen door ons bewaard en daarna verwijderd. Strijker Groep deelt uw gegevens niet meer derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (Woningborg), er een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft gegeven. In dat geval worden passende waarborgen getroffen om uw gegevens te beschermen.

3. Welke rechten hebben betrokkenen?

Alle betrokkenen waarvan Strijker-Groep persoonsgegevens verwerkt, hebben:

 • Recht op informatie: Betrokkenen kunnen bij Strijker Groep terecht voor vragen over de verwerking.
 • Inzagerecht: betrokkenen mogen controleren of, en op welke manier, persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Strijker Groep zal persoonsgegevens corrigeren als deze niet juist zijn opgeslagen.
 • Recht om vergeten te worden: als voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming is gegeven, zal Strijker Groep deze verwijderen op het moment dat de toestemming wordt ingetrokken.
 • Dataportabiliteit: u heeft het recht om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens aan u over te dragen.
 • Recht van bezwaar: als betrokkenen het niet eens zijn met de verwerking van hun persoonsgegevens door Strijker Groep hebben zij het recht hiertegen bezwaar te maken.

4. Contact of verzoeken?

Alle betrokkenen kunnen bij Strijker Groep een verzoek indienen om gebruik te maken van zijn of haar rechten. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als per e-mail ingediend worden. Strijker Groep mag dan aanvullende informatie opvragen de identiteit van de betrokkene zeker te stellen. Daarna heeft Strijker Groep vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om aan het verzoek te voldoen (of niet). Als niet tijdig gehoor wordt gegeven aan het verzoek kan betrokkenen bezwaar maken bij Strijker Groep, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken worden bij voorkeur ingediend via: info@strijkergroep.nl, maar kunnen ook per post worden verstuurd naar:

Metselbedrijf Strijker B.V.
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Industrieweg 43
7903AJ te Hoogeveen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u vragen over onze diensten? Vul vrijblijvend het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Heeft u een dringende vraag? Bellen is altijd mogelijk.

 • 1783

  Projecten afgerond

 • 38

  Renovaties gedaan

 • 311

  Tevreden klanten

Contact opnemen
Wij zijn erg trots op al onze projecten. Wij vertellen u graag meer over projecten die recentelijk met tevreden klanten zijn afgerond.

Recente projecten

BrickStrip®/FALK 1000 TR Carrier

Nieuwbouw 2 panden – Leusden

Bekijk project

Renovatie woningen in Steenwijk

Bekijk project
Metselbedrijf Strijker

38 appartementen – Appingedam

Bekijk project